Professional Internship in 3D Bioprinting and General Medicine
Constant learning and exchange of knowledge is undoubtedly essential in biomedical science. Last month, members of #Foldink laboratory made a business trip
Read more.
New horizons and new opportunities!
New horizons and new opportunities!This summer, Foldink was awarded an Entrepreneurship grant, which was provided within the framework of the
Read more.
FAST Startup Studio
On the 6th of June, 2019, upon completion of the Startup Studio Batch II, #Foldink participated in the “ #StartaՏՈՆ ” event, organized by FAST
Read more.
Global Map of 3D Bioprinting
Our Startup – Foldink was included in the Global Map of 3D Bioprinting, developed by the world’s leading website for
Read more.
GIST Startup Training in Macedonia
13-16th of May, 2019.The delegation of our team #Foldink traveled to Skopje, North Macedonia, together with the delegations of 2 other Armenian
Read more.
Meeting with Interns
Our Startup #Foldink is developing – accordingly, the work is getting more! Therefore, our team needs to expand too. Our recent meeting
Read more.
The report of the First Armenian TV Channel about our Startup
 Հանրային հեռուստատեսության անդրադարձը մեր ստարտափին։ Այժմ մեր Foldink թիմը ընդգրվել է ՖԱՍՏ Ստարտափ Ստուդիոյի ինկուբատորային ծրագրում։ Եկե՛ք տպենք ապագան միասին։
Read more.
Article of Starthub.am about our team
Էմմանուել Ղանդիլյանը, Վահան Գրիգորյանը, Համլետ Խաչատրյանը և Հրակ Գևորգյանը Երևանի պետական բժշկական համալսարանից են։ Նրանք արդեն ունեն իրենց սեփական ստարտափը՝
Read more.
Demo Day of Beeline Startup Incubator
On 15th of February, 2019, our team participated in the Demo Day of the Second Incubation Cycle of Beeline Startup
Read more.
Science Week 2018
On 30th of November, our #Foldink team participated in Student Scientific Day, with oral and poster presentations, in the framework of the
Read more.