GIST Startup Training in Macedonia
13-16th of May, 2019.The delegation of our team #Foldink traveled to Skopje, North Macedonia, together with the delegations of 2 other Armenian
Read more.
Meeting with Interns
Our Startup #Foldink is developing – accordingly, the work is getting more! Therefore, our team needs to expand too. Our recent meeting
Read more.
The report of the First Armenian TV Channel about our Startup
 Հանրային հեռուստատեսության անդրադարձը մեր ստարտափին։ Այժմ մեր Foldink թիմը ընդգրվել է ՖԱՍՏ Ստարտափ Ստուդիոյի ինկուբատորային ծրագրում։ Եկե՛ք տպենք ապագան միասին։
Read more.
Article of Starthub.am about our team
Էմմանուել Ղանդիլյանը, Վահան Գրիգորյանը, Համլետ Խաչատրյանը և Հրակ Գևորգյանը Երևանի պետական բժշկական համալսարանից են։ Նրանք արդեն ունեն իրենց սեփական ստարտափը՝
Read more.
Demo Day of Beeline Startup Incubator
On 15th of February, 2019, our team participated in the Demo Day of the Second Incubation Cycle of Beeline Startup
Read more.
Science Week 2018
On 30th of November, our #Foldink team participated in Student Scientific Day, with oral and poster presentations, in the framework of the
Read more.
Co-Creating Entrepreneurship Ideas
In the end of 2018/beginning of 2019, our startup Foldink was represented in the project “Co-Creating Entrepreneurship Ideas”, supported by
Read more.
Beeline Startup Incubator
Our startup #Foldink has successfully passed the 2nd Incubation Cycle of the Beeline Startup Incubator (BSI), which lasted 4 months.During this period,
Read more.
News.am about us
Հայաստանում մի խումբ երիտասարդներ փորձում են ստեղծել 3D պրինտեր, որը հյուսվածքներ ու օրգաններ կտպի   3D պրինտերը, որի օգնությամբ կարելի է տպագրել իսկական հյուսվածքներ
Read more.