In October 2019, Emmanuel Ghandilyan, CEO and Co-Founder of Foldink, delivered a speech in the framework of TEDxASUE. This event
The summer was really hot for #Foldink!Just like last summer, our team participated in the Seaside Startup Summit. Tents, working groups,
Constant learning and exchange of knowledge is undoubtedly essential in biomedical science. Last month, members of #Foldink laboratory made a business trip
New horizons and new opportunities!This summer, Foldink was awarded an Entrepreneurship grant, which was provided within the framework of the
On the 6th of June, 2019, upon completion of the Startup Studio Batch II, #Foldink participated in the “ #StartaՏՈՆ ” event, organized by FAST
Our Startup - Foldink was included in the Global Map of 3D Bioprinting, developed by the world's leading website for
13-16th of May, 2019.The delegation of our team #Foldink traveled to Skopje, North Macedonia, together with the delegations of 2 other Armenian
Our Startup #Foldink is developing - accordingly, the work is getting more! Therefore, our team needs to expand too. Our recent meeting
 Հանրային հեռուստատեսության անդրադարձը մեր ստարտափին։ Այժմ մեր Foldink թիմը ընդգրվել է ՖԱՍՏ Ստարտափ Ստուդիոյի ինկուբատորային ծրագրում։ Եկե՛ք տպենք ապագան միասին։
Էմմանուել Ղանդիլյանը, Վահան Գրիգորյանը, Համլետ Խաչատրյանը և Հրակ Գևորգյանը Երևանի պետական բժշկական համալսարանից են։ Նրանք արդեն ունեն իրենց սեփական ստարտափը՝