Professional Internship in 3D Bioprinting and General Medicine

Professional Internship in 3D Bioprinting and General Medicine

Constant learning and exchange of knowledge is undoubtedly essential in biomedical science. Last month, members of #Foldink laboratory made a business trip to #Moscow, with an aim to take professional internship in 3D bioprinting and general medicine. The experience and knowledge, gained due to cooperation and mentorship of prominent Russian scientists and physicians, will be used to further improve the technology.

Կենսաբժշկական գիտությունների անբաժան մաս են կազմում վերապատրաստումները, նոր գիտելիքների ստացումը և գիտելիքների փոխանակումը: Անցյալ ամիս, Ֆոլդինկ լաբորատորիայի անդամները հատուկ գործուղմամբ մեկնեցին Մոսկվա՝ եռաչափ բիոպրինտինգի և ընդհանուր բժշկության ոլորտներում վերապատրաստումներ անցնելու նպատակով: Ռուսաստանցի ականավոր գիտնականների և բժիշկների կողմից փոխանվցած փորձն ու գիտելիքները, անշուշտ, կծառայեն մեր տեխնոլոգիայի հետագա զարգացմանը: